12 opgør med wokeness & kønsaktivisme i Danmark

 1. Ingen kønskorrigerende kirurgi eller medicinsk behandling af børn under 18 år. Faren for fejldiagnosticering er for stor, og hverken medicin eller kirurgi kan gøres om, hvorfor puberteten skal have lov til at gå sin gang. Børn skal have lov til at gennemgå barndommen i fred, så de kan opdage, hvem de er. Det er en menneskeret, som ingen voksne og intet sundhedssystem må krænke.
 2. Intet juridisk kønsskifte til børn. Børn kan ikke reflektere tilstrækkeligt over betydning og konsekvenserne af et juridisk kønsskifte, og det er en glidebane, der gør det vanskeligere for barnet at vende tilbage til sit biologiske køn.
 3. Kvinders sikre zoner og ret til at konkurrere under retfærdige vilkår skal bevares. Kønsneutrale faciliteter kan give mening, men toiletter, omklædningsrum, krisecentre, fængsler, mm. skal forblive forbeholdt biologiske kvinder. Faren for overgreb (seksuelle og andre former) er konkret. Danmarks Idrætsforbund (DIF) skal øjeblikkeligt fjerne den nuværende elastikformulering om, at der “for nærværende” ikke kan deltage biologiske mænd i kvindesport. Det skal være 100% klart, at biologiske mænd aldrig vil kunne deltage i kvindesport i Danmark. DIF skal forpligtes til at arbejde for det samme internationalt; bl.a. i IOC-regi.
 4. Ordene ”kvinde” og ”mand” skal være beskyttede begreber. Hverken kvinder eller mænd skal af offentlige instanser reduceres til ”fødende personer” eller ”personer med en penis” og lign. Ord som ”mor” og ”far” skal ikke udviskes, men respekteres for deres betydning. Vores sprog skal ikke reduceres af misforstået hensyn til f.eks. transpersoner.
 5. Undervisningsmateriale skal være ideologisk og politisk neutralt. Der skal foretages en gennemgang af undervisningsmateriale fra organisationer som Sex & Samfund, Normstormerne, LGBT+ Danmark, mv., så det sikres, at danske folkeskoleelever ikke undervises i kønsideologisk pseudovidenskab eller presses i nogen bestemt ideologisk retning. Al materiale skal være neutralt, fagligt velfunderet og alderssvarende.
 6. Seksualundervisning i uddannelsesvæsnet skal fagligt højnes, være alderssvarende og bero sig på etableret, anerkendt forskning. Formålet med seksualundervisning er at lære om kroppen, sex, kønssygdomme og lign. sundhedsrelevante emner – det skal ikke være et normkritisk, aktivistisk projekt, der skal lære børn og unge om magtstrukturer, privilegier, kønsideologi eller fremme bestemte ideologiske verdenssyn.Materialet skal modereres, så det bliver neutralt, fagligt og alderssvarende. Det er det på ingen måde nu.
 7. Kønsideologiske teorier skal fjernes fra platformen Sundhed.dk, så den forbliver redelig, troværdig og baseret på fagfællebedømt, objektiv forskning.
 8. KØN – Gender Museum Denmark skal bringes tilbage til sine rødder og være et Kvindemuseum. Kvinders historie skal ikke skubbes til side og approprieres af ideologer, der søger at udviske betydningen af deres køn. Det skal ikke fungere som et statsstøttet, officielt sanktioneret wokeness-museum.
 9. Naturfagene skal prioriteres i uddannelsesvæsnet og ikke vige tilbage for socialkonstruktivistiske teorier eller modificeres for at tilgodese wokeismens dogmer, der søger at underminere den videnskabelige metode og bl.a. basal biologi.
 10. Diagnosen kønsdysfori skal igen anerkendes som en psykisk lidelse. Det er en tilstand af den mest gennemgribende art, når et menneske føler, at de ikke hører hjemme i deres biologiske krop. Kald tingene ved deres rette navn i respekt for de mennesker, der lever med kønsdysfori og gennemgår omfattende medicinsk behandling for at forlige sig med deres krop. Målet skal forblive at sørge for, at alle transpersoner kan trives så godt som muligt, og det kan kun opnås ved at tage udgangspunkt i virkeligheden.
 11. Der skal investeres i forskning i social contagion (social smitte) og Rapid Onset Gender Dysphoria (ROGD). Vi ser en massiv og endnu uforklaret stigning i antallet af børn, der ønsker at skifte køn og mener, de er trans. Flere kilder antyder, at udviklingen i høj grad er udtryk for social smitte – ikke en naturlig stigning som resultat af øget tolerance. Dette er et problem, da der fortsat er lettere adgang til medicinsk behandling, hvilket øger risikoen for, at børn påbegynder et behandlingsforløb med irreversible bivirkninger (bl.a. sterilitet), de senere fortryder. Pba. forskning skal der udarbejdes en politisk handlingsplan, der adresserer denne situation og sikrer, at vi ikke fejlbehandler raske børn, blot fordi vi lever i en tid, hvor woke ideologer forveksler naturlig usikkerhed, forvirring og personlig eksperimentering med sin identitet i opvæksten med kønsdysfori.
 12. Ytringsfriheden skal beskyttes. Ytringsfriheden er under angreb, og vi ser en voksende tendens til at ville fjerne enhver, der udtrykker ”forkerte” holdninger. Åben og ærlig debat er en del af fundamentet for ethvert sundt, velfungerende samfund, men i dag er mange bange for at deltage i debat om LGBT-relaterede emner af frygt for forfølgelse, mobning og endda trusler – det inkluderer også mange LGBT-personer. Vi har kæmpet hårdt og længe for at kunne leve vores liv åbent og ærligt, men nu presses vi tilbage i skabet. Men denne gang er det et skab af meninger, hvor kun de ”rigtige” må komme ud. Det mener vi, er uacceptabelt, og derfor vil vi kæmpe for alles ret til at udtrykke deres mening – selv, eller måske især, når vi ikke deler den.