Presse meddelelse

Ny anti-woke, pro-human forening for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle i Danmark.

København, torsdag den 9. juni 2022

“Der er opstået en alvorlig, eksistentiel trussel mod os alle – og mod den fortsatte velvilje mod lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle personer. LGBT-verdenen har, katastrofalt, selv skabt truslen: En ideologisk kønsekstremisme, som i de senere år har angrebet alt fra biologiske kvinders rettigheder, til vores børns mentale trivsel. Ekstremisterne benægter etableret videnskab, og undertvinger vores ytringsfrihed – man kalder fænomenet for ‘wokeness’. I Dansk Regnbueråd kalder vi det vanvid. Kampen mod denne ‘politisk korrekte’, dybt intolerante ideologi bliver den næste store værdikamp. Det handler nemlig ikke bare om LGBT-folk – det handler om os alle sammen. Om dig. Om dine børn. Om løgn og om sandhed. Og om hvilket menneskesyn, Danmark skal drives af i fremtiden.” 

– Marcus Dib Jensen, transseksuel, formand for Dansk Regnbueråd.

Foreningen Dansk Regnbueråd blev for nylig stiftet af en gruppe bøsser, lesbiske og transseksuelle personer, som længe har følt en stigende bekymring over indflydelsen af ekstrem kønsaktivisme, såkaldt wokeness, i den vestlige verden – og i Danmark. Wokeness udfordrer i dag trivsel, den fælles forståelse og basale, skattede frihedsrettigheder i vores samfund.

Vores forening er et tværpolitisk, anti-woke alternativ til LGBT+ Danmark, som for et par år siden blev kuppet af ekstreme kønsaktivister. Organisationen dedikerer sig således i dag til udbredelsen af bl.a. ideologien om de talløse køn. De mener, at netop køn og seksualitet udelukkende er såkaldt ‘sociale konstruktioner’ – noget, vi selv bestemmer, biologi upåagtet. LGBT+ Danmark arbejder derfor aktivt for, at både flere og yngre børn skal kunne skifte køn, ligesom de også søger at inddrage de biologiske kvinders rettigheder i sport samt fjerne retten til kvinders safe-spaces i det offentlige rum m.m.

Wokeness går særligt hårdt ud over børn og unge, som mentalt er mere sårbare end nogensinde. De er påvirkede af den ekstreme kønsideologi, de konstant bombarderes med fra alle sider. Tingene er nu blevet så urimelige, at det kan og vil udhule heteroseksuelle medborgeres støtte til regnbuesagen. Det er forståeligt, men i sagens natur vældig farligt for os.

Sammenhængskraften i Danmark er under pres, fordi al den viden og erfaring, vi i moderne tid har opnået, inden for emner som biologi, lægevidenskab, didaktik, pædagogik og etik, helt uden kamp er blevet sparket til hjørne til fordel for en radikal kønsideologi, der opstod for få år siden på amerikanske eliteuniversiteter. Det er en ekstremisme, som efterhånden har infiltreret alle samfundslag med dybt intolerante ideologier, som mange føler stor frygt for at tale imod.

Alt dette vil vi simpelthen ikke længere acceptere som regnbuefolk – ikke i vores navn. Nok er nok.  

Dansk Regnbueråd er et forum, hvor man trygt kan ytre sig, hvis man ikke ønsker, at den woke ekstremisme skal sejre over menneskelighed, fornuft og videnskab – og alle er velkomne til at kæmpe kampen sammen med os, uanset partifarve og seksualitet.

Det er imidlertid os regnbuepersoner, der må gå forrest i kampen – for hvis vi ikke tør det, og gør det, kan vi ikke forvente at andre skal kæmpe.

På vores facebookside (http://www.facebook.com/DanskRegnbueraad) og via dette videollink (https://vimeo.com/718174107) kan man bl.a. møde vores formand, Marcus Dib Jensen, og læse om foreningens holdninger samt de politiske mål, som Dansk Regnbueråd vil arbejde målrettet og benhårdt på at få gennemført i Folketinget.

Lad os afslutningsvis slå fast, for de som er lidt i tvivl: Der er kun to køn. Det er et biologisk faktum, og det burde være helt ukontroversielt at sige – men det er det pludselig ikke længere. Intolerancen, cancel-kulturen og det politisk korrekte vanvid, udfordrer vi hermed via vores nye forening.

Vi vil have ekstrem, samfundsskadelig, nådesløs kønsideologi væk og menneskelighed, tolerance, fornuft og rimelighed tilbage, til gavn for alle – ikke mindst Danmarks mange regnbueborgere.

Her er vi. Vores kamp begynder i dag. 

Med venlig hilsen

Dansk Regnbueråd

KONTAKT

Jesper W. Rasmussen

Mediekontakt & næstformand

E: presse@danskregnbueraad.dk

M: +45 3137 5547